ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita podataka naših korisnika, osobnih prava kod prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka iznimno su nam bitni. Naša praksa zaštite podataka u skladu je sa zakonom o zaštiti osobnih podataka te ostalim važećim zakonskim odredbama.

Tvrtka Q.com d.o.o. (O2 Hosting) poštuje privatnost posjetitelja i korisnika servisa o2hosting.com. Podatke iz procesa narudžbe, te ostale podatke o korisniku, tvrtka neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Sukladno zakonskim propisima, tvrtka Q.com d.o.o. (O2 Hosting) može prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene kroz korištenje stranice o2hosting.com. Dobivene podatke tvrtka koristi za poboljšanje servisa o2hosting.com i njegovo dodatno prilagođavanje korisnicima, te za informiranje korisnika o novim ponudama i mogućnostima koje tvrtka Q.com d.o.o. (O2 Hosting) i servis o2hosting.com nude.

Tvrtka Q.com d.o.o. (O2 Hosting) i servis o2hosting.com obvezuju se da će čuvati privatnost svojih korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila korištenja stranice o2hosting.com ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Stranica o2hosting.com može povremeno svojim korisnicima i kupcima slati informacije o novostima u ponudi putem e-mail adrese koju su korisnici unijeli u procesu registracije ili kupnje nekog od proizvoda/usluga.