O2 Hosting

O2 Kontakt - pošaljite nam Vaš upit- odjel prodaje - odjel podrške

O2 Hosting – Kontakt

Pitanja u svezi korisničkog računa i/ili upit za podršku potrebno je poslat isključivo putem Zahtjev za podršku od strane vlasnika korisničkog računa.

Odjel prodaje

Sve upite vezane za kupnju proizvoda i usluga O2 Hostinga slobodno nam pošaljite na email O2 prodaje.

Odjel O2 Podrške

Sve upite u svezi O2 usluga i proizvoda koje koristite dostavite nam isključivo putem Zahtjeva za podršku.

Abuse – Zloporaba

Prijava zloporabe

Report abuse issue.

Pošaljite nam Vaš upit

Brzi upit za O2 prodaju

Brzi upit za O2 prodaju

Q.com d.o.o., Hvarska 11, HR-10000 Zagreb, OIB: 40080242987, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080468545, iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti, banka: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, broj računa: 2500009-1101221235, IBAN: HR2925000091101221235

WordPress Cloud

Maksimalno ubrzajte učitavanje i rad Vašeg CMS-a WordPress korištenjem O2 usluge WordPress Cloud-a, uz potpunu administraciju i održavanje O2 Hostinga.