Viewing articles tagged 'cPanel'

 Izrada vlastitog backup-a

"Full backup" Vašeg hosting paketa  možete napraviti u cPanelu (cPanel > Backup Wizard) na...

 Kako mogu pristupiti cPanelu?

Pristupiti cPanel administraciji možete na sljedeće načine: https://www.vasadomena.com/cpanel...