Maksimalno ubrzajte učitavanje i rad Vašeg CMS-a WordPress

Potpuna O2 administracija

O2 TWP S

x2 CPU (Intel)
4 GB RAM
40 GB NVMe SSDs disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija

O2 TWP M

x3 CPU (AMD)
4 GB RAM
80 GB NVMe SSDs disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija

O2 TWP L

x4 CPU (Intel)
8 GB RAM
160 GB NVMe SSDs disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija