Maksimalno ubrzajte učitavanje i rad Vašeg CMS-a WordPress

Potpuna O2 administracija

O2 WPC S

x4 CPU (Intel)
8 GB RAM
160 GB NVMe SSDs disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija

O2 TWP M

x8 CPU (Intel)
16 GB RAM
240 GB NVMe SSD disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
Neograničen promet
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija

O2 TWP L

x16 CPU (AMD)
32 GB RAM
360 GB NVMe SSD disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
Neograničen promet
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija