Dodatne usluge

1 working hour

Rad na zahtjev, obračunska jedinica jedan (1) sat

Comodo Essential SSL certificate

- 2048 bitni SSL certifikat
- DV provjera
- www.nazivdomene.com ili nazivdomene.com

Comodo Positive SSL certificate

- 2048 bitni SSL certifikat
- DV provjera
- www.nazivdomene.com ili nazivdomene.com

Comodo Positive SSL Wildcard certificate

- 2048 bitni SSL certifikat
- DV provjera
- www.nazivdomene.com, nazivdomene.com, blog.nazivdomene

WordPress Security Hardening service

Sigurnosni "hardening"

Dedicated IP address

Dedicirana IP adresa za web hosting pakete