Dodatne usluge

1 radni sat

Rad na zahtjev, obračunska jedinica jedan (1) sat

Addon domena

Opcija smješataj dodatne domene - addon domene

Comodo Essential SSL certifikat

- 2048 bitni SSL certifikat
- DV provjera
- www.nazivdomene.com ili nazivdomene.com

Comodo Positive SSL certifikat

- 2048 bitni SSL certifikat
- DV provjera
- www.nazivdomene.com ili nazivdomene.com

Comodo Positive SSL Wildcard certifikat

- 2048 bitni SSL certifikat
- DV provjera
- www.nazivdomene.com, nazivdomene.com, blog.nazivdomene

Unaprjeđenje sigurnosti i hardering CMS-a Joomla
Unaprjeđenje sigurnosti i hardering WordPress-a
Web servis L

Održavanje web stranica
- do 100 web stranica
- održavanje CMS-a
- hardening CMS-a
- SiteLock Pro zaštita
- konzultacije

Web servis M

Održavanje web stranica
- do 55 web stranica
- održavanje CMS-a
- hardening CMS-a
- SiteLock Pro zaštita
- konzultacije

Web servis S

Održavanje web stranica
- do 25 web stranica
- održavanje CMS-a
- hardening CMS-a
- SiteLock Basic zaštita
- konzultacije

Privatnost domene

Privatnost podataka vlasnika domene

Dedicirana IP adresa
Dedicirana IP adresa (12 mj.)
SSL Certifikat (12 mj.)

SSL certifikat 123

SEO optimizacija