Članci

  Koji kontrolni panel je dostupan na serverima?

Na svim serverima na raspolaganju Vam je cPanel.Za reseller pakete WHM i cPanel kontrolni panel.

 Gdje se nalaze O2 serveri?

Dedicirani serveri se nalaze u data centru u Nürnberg-u,  Savezna Republika Njemačka.

 Koja je putanja za Perl?

Putanja (path) za Perl je /usr/bin/perl

 Koja je trenutna verzija Apache na serverima?

Trenutna verzija Apache na serverima je 2.4.12

 Koja je trenutna verzija MySQL na serverima?

Trenutna verzija MySQL na serverima je 5.5.42.

 Koja je trenutna verzija PHP 5 na serverima?

Trenutna verzija PHP 5 na serverima je 5.4.40.

 Koja je trenutna verzija cPanela dostupna na serverima?

Trenutno dostupna verzija cPanel je 11.48.4.

 Koju verziju OS-a koristite?

Na svim serverima instaliran je CentOS release 6.6.

 O2 - Green web hosting

  Mnoge industrije poduzele su mjere i preuzele ulogu u smanjenju potrošnje energije i...