Maksimalno ubrzajte učitavanje i rad Vašeg CMS-a WordPress

Potpuna O2 administracija

O2 TWP S

x2 CPU (Intel)
4 GB RAM
40 GB NVMe SSDs disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija

80,00 EUR
Mjesečno
50,00 Naknada za postavljanje
Naruči
O2 TWP M

x4 CPU (Intel)
8 GB RAM
160 GB NVMe SSD disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
Neograničen promet
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija

100,00 EUR
Mjesečno
50,00 Naknada za postavljanje
Naruči
O2 TWP L

x8 CPU (AMD)
16 GB RAM
240 GB NVMe SSD disk
RAID-10
x1 IPv4 adresa
SSL certifikat
Neograničen promet
10 Gbit/s
Redunantna mreža
Potpuna administracija

145,00 EUR
Mjesečno
50,00 Naknada za postavljanje
Naruči