Zaštitite svoju privatnost!

O2 PMC S

Cloud 100 GB
IP adresa
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokcija EU
O2 potpuna administracija

O2 PMC M

Cloud 500 GB
IP adresa
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokcija EU
O2 potpuna administracija

O2 PMC L

Cloud 1 TB
IP adresa
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokcija EU
O2 potpuna administracija