Pohranite svoje digitalne dokumente i arihive na svoj vlastiti cloud

O2 PSC 100 GB

100 GB disk
IP adresa
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
x1 Bucket
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokcija EU
O2 potpuna administracija

O2 PSC 500 GB

500 GB disk
IP adresa
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
x1 Bucket
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokcija EU
O2 potpuna administracija

O2 PSC 1 TB

1 TB disk
IP adresa
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
x1 Bucket
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokcija EU
O2 potpuna administracija