Uvijek dostupan

O2 CU 100 GB

Cloud 100 GB
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokacija EU
O2 potpuna administracija

O2 CU 500 GB

Cloud 500 GB
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokcija EU
O2 potpuna administracija

O2 CU 1 TB

Cloud 1 TB
2 TB prometa mjesečno
Cloud Gateway VPS
Cloud aplikacija
SSL certifikat
NVMe SSD diskovi
DDoS zaštita
Redunantna mreža
Lokacija EU
O2 potpuna administracija