Članci

 Backup korisničkog računa

"Full backup" korisničkog računa vrši se jednom tjedno na način da se "overwrite-a" backup od...

 CHMOD (privilegija) 777

  Na severima je instaliran suPHP, te je CHMOD 777 zabranjen iz sigurnosnih razloga. Kako bi...

 Upute i savjeti za provjeru, stabilnost i sigurnost korisničkog računa

  U nastavku se nalaze sigurnosne upute koje obuhvaćaju veliki dio sigurnosnog aspekta i Vaše...

 VAŽNO - Ne brisati

  Sljedeće datoteke i direkotorije u Vašem Home direktoriju nesmijete obrisati:   access_logs...