SSL CERTIFIKATI

SSL certifikati za unaprijeđenje sigurnosti i zaštite Vaših web stranica i klijenata.

SSL certifikati

SSL je skraćenica za “Secure Sockets Layer”. SSL stvara šifriranu vezu između web poslužitelja i web preglednika posjetitelja te omogućava prijenos privatnih zaštićenih informacije.
Standardno, SSL certifikat se koristi za osiguranje transakcija kreditnih kartica, prijenos podataka i prijave (login), a u novije vrijeme postaje norma posebice poradi Google-a, jer Google “voli” stranice sa SSL certifikatom.
Većina SSL certifikata osigurati će samo jedan naziv domene ili pod-domene. Na primjer, SSL certifikat može osigurati www.nazivdomene.com ili mail.nazivdomene.com, ali ne oboje. Ukoliko Vam je potreban SSL certifikat kako biste osigurali domenu i sve poddomene tada je potrebno odabrati Wild Card SSL certifikat (Positive SSL WildCard).
U sve cijene uračunat je PDV.
NAPOMENA
Za instalaciju SSL certifikata potrebna je dedicirana IP adresa. Cijena godišnjeg zakupa dedicirane IP adrese iznosi 150,00 kn (PDV uračunat u cijenu).
Usluga instalacije SSL certifikata na O2 Hosting poslužiteljima je besplatna.